บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: ไห่เฉากุหลาบไฟ ได้ออกจากห้อง 5 ธันวาคม 2021 at 21:25
 • Chat Bot: ไห่เฉากุหลาบไฟ ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2021 at 21:25
 • Chat Bot: konnaluk ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2021 at 15:08
 • Chat Bot: ponga2011 ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2021 at 12:03
 • Chat Bot: Som888 ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2021 at 10:48
 • Chat Bot: btme ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2021 at 08:29
 • Chat Bot: poppyloveclub ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2021 at 04:26
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้ออกจากห้อง 3 ธันวาคม 2021 at 23:19
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 23:19
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้ออกจากห้อง 3 ธันวาคม 2021 at 23:16
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 23:15
 • Chat Bot: จ้าวป่า ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 23:07
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้ออกจากห้อง 3 ธันวาคม 2021 at 22:51
 • ไก่กา หน้าทน: ไว้รอข้อศีลบริสิทธิ์ก่อน ข้าจะย้ายไปอยู่ดาวนาเม๊ะบ้าง 3 ธันวาคม 2021 at 22:51
 • ไก่กา หน้าทน: _/l\__/l\__/l\_ 3 ธันวาคม 2021 at 22:50
 • Chat Bot: AngelHeart ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 22:46
 • Chat Bot: AngelHeart ได้ออกจากห้อง 3 ธันวาคม 2021 at 22:46
 • Chat Bot: AngelHeart ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 22:46
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 22:45
 • Chat Bot: aekkies ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 19:14
 • Chat Bot: TB. ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 19:05
 • Chat Bot: snakejoke ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 18:49
 • Chat Bot: Mest ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 16:32
 • Chat Bot: ภูริ ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 16:11
 • Chat Bot: Autsawin ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 16:10
 • Chat Bot: Autsawin ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 15:31
 • Chat Bot: ThodZa ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 14:28
 • Chat Bot: Audy39 ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 14:15
 • Chat Bot: Autsawin ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 14:09
 • Chat Bot: watsritawee ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 12:05
 • Chat Bot: Autsawin ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 11:53
 • Chat Bot: เปลือกไม้ ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 11:31
 • Chat Bot: มังกร ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 11:26
 • Chat Bot: Changwitawas ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 11:21
 • Chat Bot: nt119 ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 10:53
 • Chat Bot: วัวฉลู ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 10:47
 • Chat Bot: Autsawin ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 10:28
 • Autsawin: ข้าขออนุโมทนากับชาวโลกทุกคน สาธุ 3 ธันวาคม 2021 at 08:56
 • Autsawin: ข้า....ชาวเมืองลับแล จากดาวนาเม๊ะ ข้าเชื่อว่าคงต้องมีสักวันที่ชาวโลกจะกระทำ ศีล 5 ให้บริสุทธิ์ได้ เมื่อเวลานั้นมาถึง เเละเมื่อถึงเวลา ข้ามีศรัทธาอย่างเเรงกล้าที่จะเห็นชาวโลกทุกคนหลุดพ้นจากวัฏจักรและวงจรขันธ์นี้ไปได้อย่างแน่นอน 3 ธันวาคม 2021 at 08:56
 • Chat Bot: Autsawin ได้เข้าห้อง. 3 ธันวาคม 2021 at 08:52
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้ออกจากห้อง 2 ธันวาคม 2021 at 19:15
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้เข้าห้อง. 2 ธันวาคม 2021 at 19:15
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้ออกจากห้อง 2 ธันวาคม 2021 at 19:07
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้เข้าห้อง. 2 ธันวาคม 2021 at 19:06
 • Chat Bot: francesca ได้เข้าห้อง. 2 ธันวาคม 2021 at 18:49
 • Chat Bot: aekkies ได้เข้าห้อง. 2 ธันวาคม 2021 at 18:46
 • Chat Bot: nilakarn ได้เข้าห้อง. 2 ธันวาคม 2021 at 18:36
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้ออกจากห้อง 2 ธันวาคม 2021 at 17:37
 • Chat Bot: ไก่กา หน้าทน ได้เข้าห้อง. 2 ธันวาคม 2021 at 17:37
 • Chat Bot: เทพคาถา ได้เข้าห้อง. 2 ธันวาคม 2021 at 17:37
Loading...