เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 23 พฤศจิกายน 2021 at 19:10
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ผู้มีบุญทั้งหลาย ขอให้ได้ฟัง 84,000พระธรรมขันธ์ จบที่2คำนี้

ผู้มีบุญทั้งหลาย ขอให้ได้ฟัง 84,000พระธรรมขันธ์ จบที่2คำนี้ #ผู้มีบุญทั้งหลาย ขอให้ได้ฟัง #84,000พระธรรมขันธ์ #พุทโธ

Loading...