เรื่องเด่น 9 เรื่องน่ารู้ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙” สวนสวยกลางกรุงฯ ปอดแห่งใหม่ใต้พระบารมี

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 18 พฤศจิกายน 2021.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  5,154
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2,041
  ค่าพลัง:
  +8,035
  0b8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889.jpg

  นับเป็นอีกหนึ่งความปลาบปลื้มใต้พระบารมี เมื่อเว็บไซต์สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่วิดีทัศน์ ภาพเสมือนจริง (แบบจำลอง) และข้อมูล ของ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙” ซึ่งวันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ แห่งนี้เมื่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ เป็นแลนด์มาร์ก สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

  และนี่ก็คือ 9 เรื่องน่ารู้ ของ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙” สวนสวยกลางกรุงฯ ใต้พระบารมีที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่ว ๆ ไป

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-1.jpg

  1.จากอดีตสนามม้าสู่สวนสวย : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ สร้างบนพื้นที่อดีต “สนามม้านางเลิ้ง” ซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้สร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชน

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-2.jpg

  2.ปอดแห่งใหม่ สวนสวยขนาดใหญ่ใจกลางกรุง : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ มีพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 279 ไร่ ถือสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกแห่งในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในรองจากสวนลุมพินี และสวนเบญจกิตติ
  สวนแห่งนี้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ พ.ศ. 2561 คาดว่าจะแล้วสร้างเสร็จภายใน พ.ศ. 2567

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-3.jpg
  3.แนวคิดป่าและน้ำ : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่อง “ป่าและน้ำ” ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งนี้

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-3.jpg

  4.สวนสมัยใหม่ : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เป็นสวนสาธารณะที่ออกแบบตามแนวคิดของสวนสมัยใหม่ หรือ “Modern Park” ที่นอกจากจะออกแบบอย่างทันสมัยสวยงาม มีแนวคิดหลัก แนวคิดรอง สื่อความหมายชัดเจน มีการนำเทคโลโลยีล้ำ ๆ มาใช้แล้ว การออกแบบสวนแห่งนี้ยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่เชื่อมโยงวิถีความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-4.jpg

  5.ไฮไลท์ตามรอยพ่อ : ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ จึงมีแนวคิดในการออกแบบของสิ่งต่าง ๆ ภายในสวนแห่งนี้ให้เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำโดย

  -“พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙” ประดิษฐานอยู่กลางสวนซึ่งถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-5.jpg

  -“สะพานหมายเลข ๙” ที่เป็นเส้นทางเดินภายในส่วนนำสู่ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๙

  -“สะพานหยดน้ำพระทัย” ที่สื่อให้เห็นถึง น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด 70 ปี สะพานที่ออกแบบอย่างสวยงาม โดยเฉพาะยามสะท้อนเงาจากแผ่นน้ำ

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-6.jpg

  -“สะพานไม้เจาะบากง” เป็นจำลองสะพานไม้เจาะบากง จ.นราธิวาส สะพานที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จไปทรงงาน บริเวณสะพานมีท่าน้ำ น้ำตกและลำธารจำลองตามแบบป่าฝนเขตร้อนที่ออกแบบอย่างสวยงาม กลมกลืน

  นอกจากนี้ก็ยังมี “สระน้ำรูปเลข ๙” และ “สวนป่าธรรมชาติ” ที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำของอุทยานฯแห่งนี้

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-7.jpg

  6.แก้มลิงแสนสวย : สระน้ำรูปเลข ๙ ไทย ที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอุทยานฯแห่งนี้ นอกจากออกแบบอย่างสวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังมีความสำคัญคือ เป็นพื้นที่รองรับน้ำ หรือ “แก้มลิง” ในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยสามารถผันน้ำเชื่อมโยงกับคลองเปรมประชากรที่อยู่ด้านนอกของอุทยานฯ แห่งนี้

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-5.jpg

  7.แหล่งศึกษาเรื่องน้ำ : ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ ยังสะท้อนแนวคิดหลักด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีการทำพื้นที่ชุ่มน้ำ ปลูกพืชชุ่มน้ำ พืชกรองน้ำ พืชบำบัดน้ำ มีบ่อเลี้ยงปลานิล ฝายชะลอน้ำ และกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-8.jpg

  8.สวนป่าธรรมชาติ : เป็นส่วนเชื่อมโยงของแหล่งศึกษาเรื่องน้ำ โดยอุทยานฯ แห่งนี้ มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามร่มรื่นถึงราว 4,500 ต้น ในลักษณะของสวนป่าธรรมชาติ และปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์ อาทิ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ต้นไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงา, ต้นไม้ประจำจังหวัด, ไม้หายาก รวมถึงมีการทำเกษตรทฤษีใหม่เพื่อให้ผู้มาใช้สวนแห่งนี้ได้รับความรู้ในหลากหลายมิติ อีกทั้งยังได้รับความเพลิดเพลินต่าง ๆ จากธรรมชาติภายในสวนแห่งนี้

  8ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-9.jpg

  9.มากกว่าสวนสาธารณะ : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่ว ๆ ไป เพราะที่นี่เป็นทั้ง สวนสาธารณะแสนสวย เป็นสวนป่าธรรมชาติในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กถ่ายรูป ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย

  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญใต้พระบารมี “พ่อของแผ่นดิน” ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


  ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-10.jpg

  ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-11.jpg

  ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-12.jpg

  ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-13.jpg

  ade0b887e0b899e0b988e0b8b2e0b8a3e0b8b9e0b989-e0b8ade0b8b8e0b897e0b8a2e0b8b2e0b899e0b980e0b889-14.jpg

  564000011697718.jpg

  564000011697719.jpg
  ขอขอบคุณที่มา

  https://mgronline.com/travel/detail/9640000114552
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 พฤศจิกายน 2021
 2. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  1,102
  ค่าพลัง:
  +913
  ทรงพระเจริญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...