เรื่องเด่น ภาพวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๕

ในห้อง 'หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน' ตั้งกระทู้โดย มะลิแก้ว2562, 16 พฤษภาคม 2022.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๕๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
  ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
  ทำพิธีบวงสรวงไหว้ครูประจำปีและปลุกเสกพระยอดขุนพลกาญจนบุรี ณ มณฑลพิธีอุโบสถวัดท่าขนุน

  01.jpg
  02.jpg
  03.jpg
  04.jpg
  05.jpg
  06.jpg
  07.jpg
  08.jpg
  09.jpg
  10.jpg
  11.jpg
  12.jpg
  13.jpg
  14.jpg
  15.jpg
  16.jpg
  17.jpg
   
 2. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
  ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
  รับบิณฑบาตจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชน ตามโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น นั่งแคร่ไม้ ใส่บาตรพระทุกวันอาทิตย์"
  ณ บริเวณร้านค้าชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน สวนสาธารณะหัวสะพานแขวนหลวงปู่สาย

  18.jpg
  19.jpg
  20.jpg
  21.jpg
  22.jpg
  23.jpg
  24.jpg
  25.jpg
  26.jpg
  27.jpg
  28.jpg
  29.jpg
  30.jpg
  31.jpg
  32.jpg
   
 3. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
  ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ดังนี้
  ๑. ทุนระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาทจำนวน ๕๑๕ ทุน
  ๒. ทุนระดับมัธยมศึกษา - ปวช. ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๕ ทุน
  ๓. ทุนระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ ทุน
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๕.๐๐๐ บาท ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย

  DSCF5328.jpg
  DSCF5332.jpg
  33.jpg
  34.jpg
  35.jpg
  36.jpg
  37.jpg
  38.jpg
  39.jpg
  40.jpg
  43.jpg
  44.jpg
  45.jpg
  46.jpg
  47.jpg
   
 4. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร แสดงพระธรรมเทศนา และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน
  48.jpg
  49.jpg
  50.jpg
  51.jpg
  52.jpg
  53.jpg
  54.jpg
  55.jpg
  56.jpg
  57.jpg
  เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เป็นพระอุปัชฌาย์ประชุมสงฆ์ ๒๗ รูป
  ให้การอุปสมบทหมู่ฟรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ พัทธสีมาอุโบสถวัดท่าขนุน

  58.jpg
  59.jpg
  60.jpg
  61.jpg
   
 5. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุนและผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันตามประทีป ๑๕,๐๐๐ ดวง
  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ รอบบริเวณพื้นที่วัดท่าขนุน

  62.jpg
  63.jpg
  64.jpg
  65.jpg
  66.jpg
  67.jpg
  68.jpg
  69.jpg
  70.jpg
   
 6. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  เวลา ๑๘.๓๐ น. ภาพถ่ายทางอากาศตามประทีป ๑๕,๐๐๐ ดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ รอบบริเวณพื้นที่วัดท่าขนุน
  71.jpg
  72.jpg
  73.jpg
  74.jpg
  75.jpg
  76.jpg
   
 7. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
  เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ รอบอุโบสถและพระเจดีย์ วัดท่าขนุน

  77.jpg
  78.jpg
  79.jpg
  80.jpg
  81.jpg
  82.jpg
  83.jpg
  84.jpg
  85.jpg
  86.jpg
  87.jpg
  88.jpg
  89.jpg
  90.jpg
  91.jpg
   
 8. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  01.jpg
  02.jpg

  วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย
  03.jpg
  04.jpg
  05.jpg
  06.jpg
  07.jpg
  08.jpg
  09.jpg
  10.jpg
   
 9. มะลิแก้ว2562

  มะลิแก้ว2562 ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  244
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +684
  11.jpg
  12.jpg
  13.jpg
  14.jpg
  15.jpg
  16.jpg
  17.jpg
  18.jpg
  19.jpg
  20.jpg
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...